Militancy Prone Lyrics — Official Bhagat

Song Credits: Militancy Prone is a Hindi Rap song performed by Official Bhagat with lyrics also written by Official Bhagat, under the production of Official Bhagat. You will get Militancy Prone Official Bhagat Lyrics below.

Militancy Prone Official Bhagat Lyrics

Bhai ok, main jis shehar se
Vo militancy prone
Mere ghar ke paas pade
Pakistan border zone

Sialkot se jab fire aate jaani
Pura gaav khali gaddi leke
Family ko kare move, chalo
Yaar shehar pe sher tape

Kya, hum thoda door base
Raj ya fir yahi rehna
Toh phir pata nahi
Ki baabe kal ko rahe

bhai ya na rahe, let’s go
Mama, let’s go, baithe
Baithe, baithe, let’s go
Let’s go, ladke tu to

Door hai zindagi aasaan
Teri tabhai ye phir door
Hai door, soch bap tera
Zindagi se roz ladhe

Chels and rehab, lekin
Phir bhai wo mashhoor hai
Time nahi dene ko bache
Mere pe kisi ko bhi

Pehle se madar fakr
Opposite M to Bohemia
Ke munh se naam hi nahi
Suna khali gaana uske

Sath mera drug dealer
Dono pake 400, bhi
440 volt hai gaane
Jaise nangi taare

Ladke bole jhooth baba
Mere baare ki ye
Energy jo dera banda
Stage pe wo iski apni

Nahi puri energy
Wo coke ki hai
Iski puri gang back
Stage jaake khokh mare

Mare, mare, paas
Parvati mein saare naam
Jaane rate pade bachon
Ko baba bhagat ke

Saare gaane mehnat hi
Mene kabhi diye nahi
Bahaane, nam god
Jaane, tape, jaane

Kalo jaane, rob jaane
Sira ji bhai jaane
Loka bhai aur yaas
Jaane, joni mujhe

Jaane, ghanta wo
Hip hop jaane
Ghante ka vo rap
Sune sune tu flop

Nahi sunta, tu
Flop, nahi sunta
Tu ye playlist
Oke mere purane

Rap aaj tak hai
Paisa de rahe
Kyun na de rap game
Doosri heer leke

Sath uske, phir bhi
Wo jisse haraane
Ke khwaab le
Re, oke meri

Pehli finger, babe
For the trigger
Middle finger
Mein, bohemia ke

Mouth se naam hi
Nahi suna, khali
Gaana uske saath
Mera drug dealer

Dono pakke, 400 bhi
440 volt hai
Gaane jaise nangi
Taare ladke bole

Jhooth baba, mere
Baare ki ye energy
Jo dera banda stage
Pe wo iski apni

Nahi, puri energy
Wo coke ki hai
Iski puri gang back
Stage jaake khokh mare

Mare, paas kisi ko
Bhi pehle se madar
Fakars opposite M
To Bohemia ke

Munh se naam hi
Nahi suna, khali
Gaana uske saath
Mera drug dealer

Dono pakke, 400 bhi
440 volt hai
Gaane jaise nangi
Taare ladke bole

Jhooth baba, mere
Baare ki ye energy
Jo dera banda stage
Pe wo iski apni

Nahi, puri energy
Wo coke ki hai
Iski puri gang back
Stage jaake khokh mare

Mare, paas kisi ko
Bhi pehle se madar
Fakars opposite M
To Bohemia ke

Munh se naam hi
Nahi suna, khali
Gaana uske saath
Mera drug dealer

Dono pakke, 400 bhi
440 volt hai
Gaane jaise nangi
Taare ladke bole

Jhooth baba, mere
Baare ki ye energy
Jo dera banda stage
Pe wo iski apni

Nahi, puri energy
Wo coke ki hai
Iski puri gang back
Stage jaake khokh mare

Mare, paas kisi ko
Bhi pehle se madar
Fakars opposite M
To Bohemia ke

Munh se naam hi
Nahi suna, khali
Gaana uske saath
Mera drug dealer

Dono pakke, 400 bhi
440 volt hai
Gaane jaise nangi
Taare ladke bole

Jhooth baba, mere
Baare ki ye energy
Jo dera banda stage
Pe wo iski apni

Nahi, puri energy
Wo coke ki hai
Iski puri gang back
Stage jaake khokh mare

Mare, paas kisi ko
Bhi pehle se madar
Fakars opposite M
To Bohemia ke

Munh se naam hi
Nahi suna, khali
Gaana uske saath
Mera drug dealer

Dono pakke, 400 bhi
440 volt hai
Gaane jaise nangi
Taare ladke bole

Jhooth baba, mere
Baare ki ye energy
Jo dera banda stage
Pe wo iski apni

Nahi, puri energy
Wo coke ki hai
Iski puri gang back
Stage jaake khokh mare

Mare, paas kisi ko
Bhi pehle se madar
Fakars opposite M
To Bohemia ke

Munh se naam hi
Nahi suna, khali
Gaana uske saath
Mera drug dealer

Dono pakke, 400 bhi
440 volt hai
Gaane jaise nangi
Taare ladke bole

Jhooth baba, mere
Baare ki ye energy
Jo dera banda stage
Pe wo iski apni

Nahi, puri energy
Wo coke ki hai
Iski puri gang back
Stage jaake khokh mare

Mare, paas kisi ko
Bhi pehle se madar
Fakars opposite M
To Bohemia ke

Munh se naam hi
Nahi suna, khali
Gaana uske saath
Mera drug dealer

Dono pakke, 400 bhi
440 volt hai
Gaane jaise nangi
Taare ladke bole

Jhooth baba, mere
Baare ki ye energy
Jo dera banda stage
Pe wo iski apni

Nahi, puri energy
Wo coke ki hai
Iski puri gang back
Stage jaake khokh mare

Mare, paas kisi ko
Bhi pehle se madar
Fakars opposite M
To Bohemia ke

Munh se naam hi
Nahi suna, khali
Gaana uske saath
Mera drug dealer

Dono pakke, 400 bhi
440 volt hai
Gaane jaise nangi
Taare ladke bole

Jhooth baba, mere
Baare ki ye energy
Jo dera banda stage
Pe wo iski apni

Nahi, puri energy
Wo coke ki hai
Iski puri gang back
Stage jaake khokh mare

Mare, paas kisi ko
Bhi pehle se madar
Fakars opposite M
To Bohemia ke

Munh se naam hi
Nahi suna, khali
Gaana uske saath
Mera drug dealer

Dono pakke, 400 bhi
440 volt hai
Gaane jaise nangi
Taare ladke bole

Jhooth baba, mere
Baare ki ye energy
Jo dera banda stage
Pe wo iski apni

Nahi, puri energy
Wo coke ki hai
Iski puri gang back
Stage jaake khokh mare

Mare, paas kisi ko
Bhi pehle se madar
Fakars opposite M
To Bohemia ke

Munh se naam hi
Nahi suna, khali
Gaana uske saath
Mera drug dealer

Dono pakke, 400 bhi
440 volt hai
Gaane jaise nangi
Taare ladke bole

Jhooth baba, mere
Baare ki ye energy
Jo dera banda stage
Pe wo iski apni

Nahi, puri energy
Wo coke ki hai
Iski puri gang back
Stage jaake khokh mare

Mare, paas kisi ko
Bhi pehle se madar
Fakars opposite M
To Bohemia ke

Munh se naam hi
Nahi suna, khali
Gaana uske saath
Mera drug dealer

Dono pakke, 400 bhi
440 volt hai
Gaane jaise nangi
Taare ladke bole

Jhooth baba, mere
Baare ki ye energy
Jo dera banda stage
Pe wo iski apni

Nahi, puri energy
Wo coke ki hai
Iski puri gang back
Stage jaake khokh mare

Mare, paas kisi ko
Bhi pehle se madar
Fakars opposite M
To Bohemia ke

Munh se naam hi
Nahi suna, khali
Gaana uske saath
Mera drug dealer

Dono pakke, 400 bhi
440 volt hai
Gaane jaise nangi
Taare ladke bole

Jhooth baba, mere
Baare ki ye energy
Jo dera banda stage
Pe wo iski apni

Nahi, puri energy
Wo coke ki hai
Iski puri gang back
Stage jaake khokh mare

Mare, paas kisi ko
Bhi pehle se madar
Fakars opposite M
To Bohemia ke

Munh se naam hi
Nahi suna, khali
Gaana uske saath
Mera drug dealer

Dono pakke, 400 bhi
440 volt hai
Gaane jaise nangi
Taare ladke bole

Jhooth baba, mere
Baare ki ye energy
Jo dera banda stage
Pe wo iski apni

Nahi, puri energy
Wo coke ki hai
Iski puri gang back
Stage jaake khokh mare

Mare, paas kisi ko
Bhi pehle se madar
Fakars opposite M
To Bohemia ke

Munh se naam hi
Nahi suna, khali
Gaana uske saath
Mera drug dealer

Dono pakke, 400 bhi
440 volt hai
Gaane jaise nangi
Taare ladke bole

Jhooth baba, mere
Baare ki ye energy
Jo dera banda stage
Pe wo iski apni

Nahi, puri energy
Wo coke ki hai
Iski puri gang back
Stage jaake khokh mare

Mare, paas kisi ko
Bhi pehle se madar
Fakars opposite M
To Bohemia ke

Munh se naam hi
Nahi suna, khali
Gaana uske saath
Mera drug dealer

Dono pakke, 400 bhi
440 volt hai
Gaane jaise nangi
Taare ladke bole

Jhooth baba, mere
Baare ki ye energy

About Song

Song:Militancy Prone
Artist:Official Bhagat
Album:I Am The Future
Writer:Official Bhagat
Producer:Official Bhagat

YouTube Video

Sharing is Caring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *